Takster og moderasjoner

% NOK
Minstetakst Kr.37,- for Voksne og Kr.19,- for barn og honnør
Barnetakst Barn fra fylte 4 år til fylte 16 år – 50% av voksen takst forhøyes til nærmeste krone. Minstetakst kr.19,- Barn under 4 år gratis.
Honnørbilett Barnetakst Ordningen omfatter alle personer over 67 år, de som er uføretrygdet, blinde, samt ektefeller som reiser sammen med personer som har honnørbillett. Døv-blinde kan ta med ledsager som reiser gratis. Det gis ikke honnørrabatt på rabattkort.
Militær moderasjon Menige og korporaler som avtjener verneplikt kan løse barnebillett. Minstetakst kr.37,-. Legitimasjon kreves.
Skole og studentmoderasjon 25% moderasjon. Minstetakst kr.37-
Sykler/Spark Fastpris: 25
Barnevogner Gratis
Hunder For hunder er taksten som for barn, men førerhunder sammen med blinde, førerhunder og instruktør for førerhunder under opplæring og politihunder sammen med politi i uniform – gratis.
Rabattkort Verdikortet (elektronisk) kan fylles på etter eget ønske,(  min. 200,- )Gjelder ikke honnør,militær og student. 40%
Periodekort elektroniskMånedskort 1/1 og 1/2 mnd.
Månedskort gjelder på alle strekninger etter voksen og barnetakst.
Ungdomskort / Barnekort, ( elektronisk)
1/1 mnd. Et kort gjelder for hele Oppland fylke. BARNEKORT FOR DE FRA 4-16 ÅR OG UNGDOMSKORT FRA 16 – 20 ÅR 260,-
Grupperabatt Gjelder for fullt betalende reisende når billetten løses av en person
Grupper min.  5 personer. 25%
Overgangsbillett Ved avregning (første korresponderende rute avgang) skal enkeltreise billett på den rute det skal reises videre med refunderes med kr.37,- for voksne og kr.19,- for alle andre reisende.
Pakkespedisjon Gjøvik skysstasjon Mandag – Fredag NSB Ekspressgods, åpent Mandag – Fredag kl. 08.00 – 16.00 TLF: 61 13 69 57