Takster og moderasjoner

Enkeltbilletter

Enkeltbillett er en billett som gjelder for en reise med overgang.

Du kan kjøpe enkeltbillett på flere måter: 

  • via mobil-appene Innlandstrafikk Billett eller Entur
  • med Innlandskortet reisepenger
  • via SMS
  • om bord i bussen med kontanter eller bankkort

Priser på enkeltbilletter fra 1.februar 2021

% NOK
Familiebillett Ved betaling av 1 enkeltbillett voksen går inntil 2 barn gratis. Fast pris uansett betalingsmetode.
Barnetakst Barn fra fylte 6 år til fylte 17 år – 50% av voksen takst avrundet til nærmeste krone. Gjelder kun enkeltbillett.
Honnørbillett Barnetakst Ordningen omfatter alle personer over 67 år, de som er uføretrygdet, blinde, samt ektefeller som reiser sammen med personer som har honnørbillett. Døv-blinde kan ta med ledsager som reiser gratis. Det gis ikke honnørrabatt på rabattkort.
Militær moderasjon Menige og korporaler som avtjener verneplikt kan løse barnebillett. Legitimasjon kreves. Gjelder kun på enkeltbillett.
Skole og studentmoderasjon 25% moderasjon på periodebillettter.
Sykler/Spark Fastpris: 25 kroner uavhengig av strekning. Sykkel kan tas med gratis mot fremvisning av gyldig periodebillett. Samme regelverk gjelder for spark.
Barnevogner Gratis
Hunder For hunder er taksten som for barn, men førerhunder sammen med blinde, førerhunder og instruktør for førerhunder under opplæring og politihunder sammen med politi i uniform – gratis.
Rabattkort Verdikortet (elektronisk) kan fylles på etter eget ønske,(  min. 200,- )Gjelder ikke honnør,militær og student. 40%
Periodekort elektronisk Månedskort 1/1 og 1/2 mnd.
Månedskort gjelder på alle strekninger etter voksen og barnetakst.
Ungdomskort / Barnekort, ( elektronisk)
1/1 mnd. Et kort gjelder for hele Oppland fylke. BARNEKORT FOR DE FRA 6-19 ÅR OG UNGDOMSKORT FRA 15 – 19 ÅR 260,-
Grupperabatt Gruppebilllett kan kjøpes av grupper på mer enn 5 personer, og dere får 25% rabatt når billetten kjøpes samlet av en person. Billetten/kortet skal oppbevares under hele reisen og vises til sjåfør eller kontrollør ved forespørsel.
Grupper på 5-14 personer: ingen forhåndsbestilling er nødvendig. Grupper på 15-25 personer må bestille plass dagen i forveien. 
Overgangsbillett Ved avregning (første korresponderende rute avgang) skal enkeltreise billett på den rute det skal reises videre med refunderes med kr.37,- for voksne og kr.19,- for alle andre reisende.
Pakkespedisjon Gjøvik skysstasjon Mandag – Fredag NSB Ekspressgods, åpent Mandag – Fredag kl. 08.00 – 16.00 TLF: 61 13 69 57